Til innhold

NGS - Nye verktøy for avansert diagnostikk innen akvakultur

PHARMAQ Analytiq har utviklet nye, banebrytende verktøy til bruk i diagnostikk, basert på sekvenseringsteknologien “Next Generation Sequencing” (NGS).

Les mer om vår nye tjeneste her >