Til innhold

Pharmaq Analytiq sin histopatologiavdeling får nye lokaler

I vår flytter histopatologiavdelingen til nye lokaler sammen med Pharmaq sitt hovedkontor, i Harbitzalleen 2A, sentralt på Skøyen i Oslo. - De nye lokalene gjør oss rustet til å prosessere et høyre prøvevolum og vil være med å sikre god arbeidsflyt, kvalitet og sporbarhet på arbeidet vårt. Samtidig er samlokaliseringen med Pharmaq viktig for den faglige utvekslingen sier Marianne Kraugerud, leder for histopatologitjensten hos Pharmaq Analytiq. 

Fra 1. juni skal prøver som sendes direkte til histologilabben sendes til

Pharmaq Analytiq

Harbitzaleen 2A

0275 Oslo