Til innhold

Vintersårsesongen 2022 - 2023

Hudsår er en av de hyppigst forekommende lidelsene som observeres vinterstid hos laks i sjøvann, også i 2023. I perioden fra november 2022 til mars 2023 har andelen lokaliteter som diagnostiseres med sår vha. histopatologi vært fra ca 22% til mer enn 50% av totale innsendelser (Fig. 1).

Figur 1 (A og B): Figurene viser oversikt over andelen lokaliteter og prevalens fra diagnostiserte tilfeller med hudsår vha histopatologi vinteren 22/23.

 

I år har vi sett at antallet sårdiagnoser var høyest i januar, mens toppen tidligere sesonger har vært senere på vinteren, i mars (Fig 2.A). Vi ser en lignende trend i materiale innsendt til mikrobiologi (Fig 2. B og C) og PCR (Fig 3) hvor deteksjoner av Moritella viscosa og Tenacibaculum spp var på topp i desember og januar, to måneder tidligere enn vi så i fjorårets vintersesong.


Figur 2 (A, B og C): Figuren viser andelen lokaliteter diagnostisert med hudsår vha histopatologi (A) og mikrobiologi (B og C), Moritella viscosa (B) og Tenacibaculum sp (C) gjennom forrige sesong (21/22) mot årets sesong (22/23).

 

Figur 3 (A og B):  Figurene viser prevalens av Moritella viscosa (A) og Tenacibaculum sp (B) gjennom forrige sesong (21/22) sammenlignet mot årets sesong (22/23) analysert vha Real time RT-PCR.

 

Sykdomsbildet gjennom vinteren 22/23 er dominert av M.viscosa, klassisk, ikke-viskøs. Samtidig isolerer vi fortsatt betydelige mengder variant M.viscosa. Fra innsendelsene vi mottar ser vi at det i  mange av tilfellene er koinfeksjon av flere ulike typer M.viscosa fra samme sak (Fig 4A). Tenacibaculum spp (dominert av Tenacibaculum finnmarkense) har blitt regelmessig isolert fra desember til april (Fig 4B).

 

Figur 4 (A og B): Figurene viser antall lokaliteter diagnostisert med ulike typer Moritella viscosa (A), og fordeling mellom M.viscosa og Tenacibaculum spp vha mikrobiologi denne sesongen.

 

Vi registrerer flest tilfeller av M. viscosa fra lokaliteter i region sør og region nord, og ser at det forekommer koinfeksjon med flere typer av bakterien i mange av innsendelsene vi mottar (Fig 6).

 

Figur 5: Figuren viser prosentandel positive lokaliteter registrert for spesifikk Moritella viscosa av totalt innsendte lokaliteter, og geografisk fordeling i perioden fra november 22 til april 23.

 

Årsakene til tidligere påvisning av bakterielle hudsår denne vinteren kan vi bare spekulere i, men det samsvarer med våre kunders felt- og kliniske observasjoner. Det kan indikere at det er økt oppmerksomhet blant oppdretterne og fiskehelsepersonell for å avklare hvilke bakterier som forårsaker sår hos fisken. Andre årsaker som at hudsår opptrer på høyere temperature enn tidligere kan ikke utelukkes, ei heller at fiskegruppene som ble sjøsatt sent på høsten 2022 hadde betydelig større utfordringer med sår enn tidligere generasjoner pga uvær eller avlusning på fallende temperaturer.