Til innhold

Histopatologi

PHARMAQ Analytiq har dedikerte histopatologilaboratorier i Norge, UK og Chile. Histopatologi regnes som en grunnpilar i fiskediagnostikken. Ved histopatologisk undersøkelse gjøres en vurdering av vevsforandringer helt ned på cellenivå. I dag kombineres histopatologi ofte med real-time RT-PCR og mikrobiologi for å fastslå årsak og effekt av sykdom hos fisk.
Bilde viser tykt lag av mykobakterier på overflaten av milt på laks samt nedbrutt (nekrotisk) vev.

Text module

 

Histopatologiteamet

Histopatologi er en gren innen veterinærmedisin som krever lang opplæring. Vårt histopatologiteam består nå av hele 17 veterinærer globalt. Flere av disse har også europeisk spesialisering i veterinær patologi (Diplomate of European/American College of Veterinary Pathologists) samt doktorgrad i veterinærmedisin. Hele teamet og kompetansen er presentert her.  

 

Sykdomsoppklaring og forebygging

Histopatologi er svært nyttig for sykdomsoppklaring og sammen med RT-PCR og mikrobiologi utgjør det gullstandard for fiskediagnostikk. I tillegg benyttes histopatologi ofte for helsesjekk av antatt frisk fisk, f.eks. sjekk av gjeller før utsett eller sjekk av hjerte før mekanisk avlusning. I vår diagnostiske histopatologiske tjeneste gjøres en grundig undersøkelse av vevene av en erfaren histopatolog. Rapporten inneholder beskrivelse av funn, diagnoseliste og fortolkning, illustrerende bilder samt en overordnet gradering av funn dersom faglig relevant. 

 

Moderne histopatologi

Til forskjell fra tidligere da vevssnitt ble undersøkt ved lysmikroskopi, blir vevene i dag digitalisert gjennom scanning til bildefiler med høy oppløslighet som så blir undersøkt digitalt av histopatologene. Digitaliseringen åpner for mange nye muligheter som rådføring med kolleger over hele verden samt digitale analyser. PHARMAQ Analytiq jobber allerede for å få utnyttet maskinlæring (AI) for analyse av histopathologiske bilder. 

PHARMAQ Analytiq har fokus på å finne nye måter for å gjøre histopatologien mere nyttig for akvakultur. Detaljerte scoringmetoder harvist seg å være svært nyttig i flere kundeprosjekter. Dette åpner for systematiske måter å sammenligne histopatologiske funn f.eks. mellom ulike grupper eller for å følge en gruppe over tid. De mest brukt scoringsystemene vi bruker er for gjeller og hjerte, men vi har også prosjekter for scoring av hud, tarm, lever og nyre.

 

Følge denne lenken for å lære mer om gjellescore og hjertescore.

 

Information card module

Les mer om kundeprosjekter her

Kunder oppfordres til å ta kontakt i planleggingsfasen av prosjekter. Vårt team kan bidra med rådgivning rundt prøvetaking, design og valg av analyser for å optimalisere forsøksoppsettet i henhold til målsetting for prosjektet.

Kundeprosjekter Les mer
Information card module

Leveringstider for prøveresultater

Leveringstider for prøveresultater Les mer