Til innhold

Histopatologi

PHARMAQ Analytiq tilbyr histopatologi, som er en mikroskopisk undersøkelse av sykdomsrelaterte endringer i vev ved bruk av tynne vevsnitt. Metoden anses som en hjørnestein innen diagnostikk. I dag kombineres histopatologi ofte med real-time RT-PCR og mikrobiologi for å fastslå årsak og effekt av sykdom hos fisk.

Hvorfor histopatologi?

Helseutfordringene i oppdrettsnæringen skyldes ofte flere faktorer. Ved å se på fiskens vevsrespons i kombinasjon med hvilke smittestoffer som er til stede, blir det lettere å forstå etiologien til tilstanden som undersøkes.

Denne metoden kan brukes til å oppdage både infeksiøse og ikke-infeksiøse sykdommer. Vi kan også evaluere grad og varighet av en potensiell vevsskade. Ved visse sykdommer, som hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) samt kardiomyopatisyndrom (CMS), er histopatologi den beste metoden for å evaluere omfanget av vevsskade og diagnose. Histopatologi er også avgjørende for å oppdage nye sykdommer.

Ved å kombinere real-time RT-PCR, mikrobiologi og histopatologi kan PHARMAQ Analytiq ikke bare vurdere effekten av sykdommen, men også øke sannsynligheten for å finne årsaken.

Histopatologiske vurderinger av hjerte og gjeller i forkant av behandlinger, kan være en svært nyttig metode for å fastslå i hvilken grad det er sannsynlig at fisken vil tolerere behandlingen.

Dra nytte av et erfarent team

PHARMAQ Analytiq har et verdensledende team av veterinærpatologer verden over. Teamet vårt har bred erfaring og kompetanse innen fiskepatologi.

I tillegg til å utføre undersøkelser på vår toppmoderne histologilab, har vi også spesialkompetanse innen  immunohistokjemi.

Leveringstider for prøveresultater

Leveringstider for prøveresultater Les mer