Til innhold

Tilapia

Visste du at tilapia er den fiskearten som er mest utbredt i oppdrett i verden? Det har blitt drevet oppdrett av tilapia i tusenvis av år, helt tilbake til oldtidens Egypt. Fisken er en god kilde til proteiner, har en mild smak og kan benyttes i en lang rekke matretter. Derfor er tilapia også kjent som «den akvatiske kylling».

Images module
Text module

Produksjonen av tilapia har økt betydelig de siste tiårene, mye på grunn av at fisken er svært tilpasningsdyktig. Arten er kjent for å vokse raskt, den er hardfør og tåler utfordrende miljøforhold. På grunn av sin robusthet og høye næringsinnhold er tilapia til og med valgt av NASA til oppdrettsforsøk i verdensrommet.

Tilapia og sykdommer

Sykdom er dessverre en naturlig konsekvens av kultivering, og utbrudd av bakterie-, virus- og parasittsykdommer hos tilapia fører til betydelig tap for oppdrettere verden over. De vanligste patogenene er Streptococcus agalactiae, Streptococcus iniae, Iridovirus og Tilapia Lake Virus.

Frisk fisk og god fiskevelferd er en forutsetning for bærekraftig og lønnsom produksjon. For å sørge for bærekraftig vekst er det nødvendig med et skifte fra rene medisinske behandlinger, som for eksempel antibiotika, til å iverksette forebyggende tiltak, som vaksinering. Andre viktige faktorer som er nødvendig for å sikre en sunn vekst, inkluderer økt kompetanse innen fiskehelse, bedre sykdomsdiagnostikk, optimalisert genetikk og ernæring, samt beskyttelse av miljøet.

Tilapia og vaksiner

Vi i PHARMAQ er overbevist om at vaksiner vil spille en viktig rolle i arbeidet for å oppnå bærekraftig fiskeoppdrett. Bruken av vaksiner øker raskt i de viktigste områdene for tilapia-oppdrett verden over. Dette er med på å skape god fiskevelferd og bidrar til en reduksjon i bruk av antibiotika.

PHARMAQ har en lang tradisjon for å utvikle vaksiner mot tilapia, og vi er representert av våre kollegaer i Zoetis i de viktigste oppdrettsregionene. I tillegg til vaksiner leverer vi topp moderne utstyr for automatisk- og manuell vaksinering, bedøvelsesmidler til fisk samt en lang rekke diagnostiske tjenester og rådgivning innen fiskehelse.