Til innhold

Etikk og varslingstjeneste

Quote module

En dynamisk organisasjon med entusiastiske og dedikerte mennesker

Text module

Verdier og etiske retningslinjer

For å styrke, utvikle og sikre vår integritet og pålitelighet som en betydelig nasjonal og internasjonal aktør i oppdrettsnæringen, har vi utarbeidet et sett verdier og etiske retningslinjer. Disse omfatter de overordnede målene for PHARMAQ part of Zoetis og suppleres med spesifikke retningslinjer eller driftsstandarder innenfor de viktigste arbeidsområdene våre.

De etiske reglene danner grunnlaget for en selskapskultur som garanterer at vi opptrer som en pålitelig forretningspartner som gjenspeiler kjerneverdiene våre.

PHARMAQ part of Zoetis vil etterlever alle lovkrav nasjonalt og internasjonalt, og virksomheten bygger tillit ved å gjennomføre ulike tiltak for å ivareta en sunn bedriftskultur. Ett tiltak er muligheten for å varsle til ekstern partner. Varslingstjenester er et viktig verktøy for å avdekke kritikkverdige eller ulovlige forhold

Varslingsadgangen gjelder alle ansatte i PHARMAQ, herunder innleide arbeidstakere og konsulenter. Eksterne personer eller virksomheter med eller uten tilknytning til PHARMAQ kan også varsle om kritikkverdige eller ulovlige forhold.

 

For mer infomasjon om Zoetis Corporate Compliance program les her.