Til innhold

SmoltVision

SmoltVision er en innovativ real-time RT-PCR-analyse som bidrar til å fastslå det optimale tidspunktet for overføring av unglaksen til sjø. Analysen gir detaljert informasjon om når fisken starter smoltifisering (prosessen der unglaks i ferskvann forbereder seg og tilpasser seg til og tilpasser seg et liv i saltvann) samt endringer som kan inntreffe underveis i prosessen.

Images module
Text module

Med SmoltVision metode kan vi finne det optimale tidspunktet for overføring til sjø. Dette er spesielt nyttig ved uventede endringer i adferd eller utseende hos parr og smolt i løpet av fiskens utvikling. I slike situasjoner kan SmoltVision hjelpe med å avdekke om det foregår eventuelle underliggende årsaker til endringene, og om disse vil kunne påvirke fiskens evne til å tåle en overgang til sjø. 

Disse endringene kan indikere at smoltifiseringsforløpet er i gang eller at fiskegruppen har et avvikende smoltifiseringsforløp. Smoltifisering er en kompleks prosess som påvirkes av flere faktorer, som blant annet lys, temperatur, og vannkvalitet, i tillegg til fiskens størrelse.

De siste årene har vi sett et økende behov for nye og mer nøyaktige analyser for å oppnå en objektiv måling av smoltifiseringsforløpet. Dette skyldes den raske utviklingen av nye produksjonsregimer i settefiskfasen og en stadig mer intensiv smoltproduksjon.Eksempler på dette er produksjon av stadig større smolt, nye lysregimer, økende bruk av saltfôr samt en økning i meravanserte produksjonssystemer, både RAS-anlegg og landbaserte anlegg.

Fordelene ved SmoltVision

Større smolt tilpasser seg ofte saltvann på en mindre forutsigbar måte enn smolt av tradisjonell størrelse. For eksempel responderer de ikke alltid som forventet på lyssignaler. I slike tilfeller kan SmoltVision sørge for mer detaljerte svar enn smoltanalyser kan.

SmoltVision måler genuttrykket til tre gener som spiller en viktig rolle i gjellene til laks under smoltifisering. Ved å skille mellom genuttrykket av ferskvannsATPase og sjøvannsATPase kan verktøyet gi en tidlig indikasjon på hvilken fase fisken er på vei inn i før dette er blitt omsatt til aktivt ATPase enzym i gjellene til fisken. til aktive enzymer i gjellevevet. SmoltVision kan dermed gi et forvarsel om fysiologiske endringer, ikke bare rapportere om endringer i etterkant av at de har oppstått.

I tillegg til ferskvanns- og sjøvannsATPase måler SmoltVision også genuttrykket til et gen som kan avdekke underliggende faktorer som kan påvirke smoltifiseringsforløpet, for eksempel sykdom, gjelleskade og problemer med vannkvalitet. Det kan være nyttig å huske at de samme prøvene som brukes til SmoltVision-analyser, også kan brukes til screening av patogener. På den måten sparer du tid og trenger ikke ta ut ekstra prøver.

Siden starten i 2001 har PHARMAQ Analytiq analysert flere hundre tusen smolt. Ønsker du mer informasjon om SmoltVision? Ta kontakt med din kundekontakt.

Information card module

Les mer om kundeprosjekter her

Kunder oppfordres til å ta kontakt i planleggingsfasen av prosjekter. Vårt team kan bidra med rådgivning rundt prøvetaking, design og valg av analyser for å optimalisere forsøksoppsettet i henhold til målsetting for prosjektet.

Kundeprosjekter Les mer
Information card module

Leveringstider for prøveresultater

Leveringstider for prøveresultater Les mer