Til innhold

Dataanalyse

PHARMAQ Analytiq bygger løsninger som bidrar til å predikere fremtiden. Vi beveger oss fra en fortid der industrien i hovedsak har forholdt seg til den deskriptive statistikken i våre rapporter, til en fremtid der vi i tillegg kan modellere sannsynlig spredning og konsekvens av relevante sykdommer. 

Text module

Analysedata fra laboratoriet kan kombineres med andre datakilder og gi et forbedret utgangspunkt for å kunne identifisere korrelasjon mellom ulike kategorier av data. Slike mønstre tas videre inn i en fase der vi utvikler avanserte modeller som kan benyttes til å klassifisere nå-situasjonen i et gitt anlegg basert på utfall av relevans for en oppdretter. Hva er mest sannsynlig utfall av X eller Y basert på gjeldende data? 

  

Inngående kjennskap til utfordringene oppdrettsnæringen har med fiskehelse, og støtte fra et datavitenskapsmiljø i verdensklasse, setter oss i en unik posisjon til å utforske og levere på målsetningen om å forstå sammenhenger samt predikere utfall. Denne innsikten vil tilgjengeliggjøres gjennom intuitive dashboards til interesserte kunder, med mulighet for delta i skreddersydde pilotstudier.  

Digitale løsninger 

Oppdrettsnæringen trenger effektive og brukervennlige digitale løsninger som støtter våre tjenester, og tilbyr en informativ plattform for våre rapporter. Laboratoriet etterfølger krav for datainnsamling for å sikre sporbarhet og samsvar med lover, forskrifter, standarder og anbefalinger. Vårt hovedmål er å identifisere smarte løsninger i iWISE som reduserer arbeidsbelastningen til et minimum og strømlinjeformer prosessen for våre kunder. 

Information card module

Les mer om kundeprosjekter her

Kunder oppfordres til å ta kontakt i planleggingsfasen av prosjekter. Vårt team kan bidra med rådgivning rundt prøvetaking, design og valg av analyser for å optimalisere forsøksoppsettet i henhold til målsetting for prosjektet.

Kundeprosjekter Les mer