Til innhold

Kundeprosjekter

Text module

PHARMAQ Analytiq gjennomførte over 50 kundeprosjekter i 2021 og har sett en ytterligere økning i prosjekter for 2022. Prosjektene vi arbeider med har en stor bredde når det kommer til omfang, fra mindre kundeprosjekter hvor en oppdretter ønsker å gå mer i detalj på en konkret problemstilling på sitt anlegg, til store offentlig finansierte prosjekter i regi av FHF og NFR, med mange aktører involvert.

Kunder oppfordres til å ta kontakt i planleggingsfasen av prosjekter. Vårt team kan bidra med rådgivning rundt prøvetaking, design og valg av analyser for å optimalisere forsøksoppsettet i henhold til målsetting for prosjektet. For mer informasjon om muligheter rundt kundeprosjekter kontakt Project Manager Fish Health, Elise Hjelle.

Vi kan tilby

 • Bistand med prosjektsøknader, inkludert SkatteFUNN søknader
 • Protokolldesign
 • Utvikling av skreddersydde analyser, f.eks. histopatologiske scoringsmetoder
 • Resultater i excelformat etter avtale
 • Histopatologiske og mikrobiologiske bilder av høy kvalitet, som understøtter resultatene, og kan inngå i publikasjoner
 • Råd om prøveuttak og supplerende analyser som spesialfarginger/immunhistokjemi, realtime RT-PCR, Next Generation Sequencing (NGS), SmoltVision eller mikrobiologi
 • Diskusjon av resultater med kompetente fagpersoner, og hjelp til å sette resultater i en større kontekst
 • Forslag til videre studier

Prosjekter vi jobber med:

 • Flere prosjekter for overvåkning av gjelleproblemer med realtime RT-PCR og histologi scoring av ulike fiskegrupper med ulik produksjon, ulikt fôr, ulike vannkilder eller andre vannparametere.
 • NGS prosjekter som ser på vannkvalitet, mikrobiota og biofilter sammensetning i RAS og landbaserte anlegg
 • Risikofaktorer, indikatorer og strategisk håndtering av gjellelidelser hos atlantisk laks (GILLRISK)
 • Nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom: Årsakssammenhenger og muligheter for forebygging (STONEHUNT)
 • Optimal smoltproduksjon for en robust fisk i sjø (OPTISMOLT)
 • Nefrokalsinose hos laksesmolt: En kartleggingsundersøkelse med fokus på risikofaktorer (NEFROSMOLT)
 • Spatial patterns of pathogen profiles in marine habitats and associations with active and fallow fish farms from eDNA sampling (NFR-PATHDNA)
 • Flere prosjekter rettet mot hjertelidelser med realtime RT-PCR og histologi scoring av hjerter (SAV, PMCV, PRV)
 • Karakterisering, prediksjon og reduksjon av kardiomyopatisyndrom (CMS) hos atlantisk laks (SALMOCARD)
 • Gir PMCV primært en infeksjon av laks? (FHF)
 • Prosjekter med fokus på tarmhelse, hudhelse, utfordringer på yngel, avlusning mm.

 

Vår kompetanse

PHARMAQ Analytiq har et bredt spekter av tjenestetilbud og høyt utdannet personale med fiskehelse og diagnostikk bakgrunn. Dette gjør oss til naturlige deltagere i forsknings- og utviklingsprosjekter innen havbruk, både som partner og tjenesteleverandør.

Histologi teamet består av 17 patologer med svært lang og bred erfaring i mange ulike felt. Flere av patologene har også europeisk spesialisering i veterinær patologi (Diplomate of European/American College of Veterinary Pathologists) samt doktorgrad i veterinærmedisin. Du kan lese om hele teamet og kompetansen deres her.  

 

Information card module

Leveringstider for prøveresultater

Leveringstider for prøveresultater Les mer