Til innhold

Hils på patologteamet vårt

Vårt histopatologiteam består av 13 veterinærpatologer globalt, hvorav 8 sitter i Norge. I tillegg til å ha spesialisering i veterinærpatologi og-/eller doktorgrad i veterinærmedisin, innehar de spisskompetanse innen viktige felt som gjellehelse, nefrokalsinose, hjertelidelser m.m.

Text module

Våre histopatologer ønsker å bidra til å kunne løse aktuelle problemstillinger våre kunder står ovenfor. De bidrar gjerne til å skreddersy kundeprosjeketer som kan gi bedre oversikt og flere svar. De er tilgjengelige for å svare på spørsmål, gi råd om analyser og diskutere funn og resultater.

 

Det er viktig for oss å bidra med raske og forutsigbare analysesvar, som kan brukes som beslutningsverktøy i nødvendige operasjoner eller ved mistanke om sykdom. Vi er derfor stolt over at 97,5% av alle våre histologiprøver rapporteres innen kundens ønskede leveringstid.

 

Ta gjerne kontakt med oss, om du har noen spørsmål til histologi.