Til innhold

iWISE Insights – en ny innsiktstjeneste i kundeplattformen iWISE

Vi lanserer nå iWISE Insight, en ny innsiktstjeneste som vil være tilgjengelig gjennom kundeplattformen iWISE. Man får her tilgang til ulike rapporter og oversikter basert på data fra analyser utført hos Pharmaq Analytiq.

Text module

Målet med tjenesten er å visualisere data på en oversiktlig måte på tvers av rapporter, lokaliteter og oppdrettere. I iWISE Insights vil man også få innsikt i sin nabolagsprofil, som viser oversikt over patogener og sykdommer som opptrer i nærområdet til egne lokaliteter. På denne måten kan data brukes til å forbedre forståelsen av risikofaktorer som kan opptre i et bestemt område. Samtidig vil verktøyet gjøre informasjon lettere tilgjengelig både på detalj- og overordnet nivå, slik at det går mindre tid på å innhente informasjon og få oversikt.

 

Alle våre kunder med registrerte lokaliteter i det norske markedet har nå tilgang til iWISE insights >

 

I tillegg til iWISE Insights, har vi nylig lansert en forbedret prøveregistrering i iWISE. Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra våre kunder, med målsetning om å forenkle og forbedre opplevelsen av prøveregistrering,

Ta gjerne kontakt med din kundekontakt eller via kontakt@analytiq.no dersom du trenger veiledning i bruk av våre systemer.