Til innhold

Mykobakteriose hos fisk – diagnostiske anbefalinger

Mykobakteriose hos laks kan forekomme i alle faser av produksjonen og er påvist både fra settefisk, matfisk og stamfisk. Sykdommen kan opptre som sykdomsutbrudd med forøket dødelighet eller finnes sporadisk hos enkeltfisk.

Text module

Obduksjonsfunn ved mykobakteriose kan variere, og vil være ulike for akutt og kronisk sykdomsfase. Ved akutt infeksjon kan det ses forandringer i form av blødninger og blodfylte indre organer, væske og fibrin i hjertehule og bukhule, og nekroser i lever, milt eller nyre. Ved kronisk form ser man gjerne svulne nyrer og hvite knuter i nyre, samtidig som det er vanlig å finne også i andre organer. Fra mikroskop vil betennelse og funn av syrefaste bakterier ved ziehl neelson spesialfarging gi mistanke om mykobakteriose. Her ser man enten akutt form med fibrinøs betennelse, nekrose og syrefaste bakterier i blodbanen, eller kronisk form med funn av syrefaste bakterier omgitt av granulomatøs betennelse. I noen saker sees granulomatøs betennelse uten funn av bakterier histologisk, mykobakteriose kan da være mulig årsak, men andre diagnostiske verktøy er nødvendig for å stille diagnosen.

 

Infeksjon med mykobakterier kan være vanskelig å diagnostisere. Dette skyldes at sykdommen ofte ikke oppdages før den har blitt kronisk og da er det som regel lite bakterier tilstede i vevet. I tillegg finnes det mange ulike Mycobacterium-arter som kan være utfordrende å skille fra hverandre, selv med moderne metoder som PCR-subtyping eller sekvensering.

 

Vi anbefaler å gå bredt ut ved mistanke om mykobakteriose, og vil anbefale histologi og mikrobiologi for avklaring av sykdomsstatus og tilstedeværelse av bakterier. PCR-prøver er nyttig å ha i bakhånd, men på grunn av utfordringer med sensitivitet til PCR-assay, vil ikke PCR være et fullgodt alternativ for avklaring av mykobakteriose. 

Se våre uttaksveiledere for detaljert beskrivelse av prøveuttak>