Til innhold

Vannanalyse tilgjengelig: heterotrofe- og vibriobakterier

 

PHARMAQ Analytiq tilbyr nå mikrobiologianalyse av vann for dokumentasjon av UV-behandling av sjøvann/prosessvann/avløpsvann.

 

Vannprøver tas før og etter UV-behandling, og sendes inn til analyse for vurdering av antall bakterier tilstede (kimtall), samt undersøkelse av hvorvidt UV-behandling har gitt tilstrekkelig reduksjon av vibriobakterier.

 

Ønsker du mer informasjon om vår nye vannanalyse, ta kontakt med oss på telefon: (+47) 23 29 86 68, eller E-mail: analytiq.norway@zoetis.com