Til innhold

Nytt forskningsprosjekt- fullgenomsekvensering av virusene ILAV og PMCV

Sykdom og dødelighet forårsaket av virussykdommene Infeksiøs Lakseanemi (ILAV) og Kardiomyopatisyndrom (PMCV), er av de mest tapsbringende årsakene innenfor produksjon av oppdrettslaks. Konsekvensene er ikke bare tapt biomasse, men økt miljøavtrykk, redusert fiskehelse og økte kostnader for forbrukerne.

 

Forskningssamarbeid

Et forskningssamarbeid fullfinansiert av Biotechnology og Biological Science Research Council (BBSRC) er tildelt Dr. Sarah Hill ved Royal Veterinary College (RVC), som sammen med PHARMAQ Analytiq skal finne ut hvordan vi kan håndtere og begrense spredning av disse virussykdommene.

 

    

 

Spredningsmønster for virusene ILAV og PMCV

Prosjektet, som strekker seg over 3 år har som formål å undersøke og forstå spredningsmønster for virusene ILAV og PMCV. Dette vil kunne gi lakseprodusenter og akvakulturpolitiske beslutningstakere et bedre verktøy til å kunne utforme en ny praksis, som skal bidra til å redusere sykdom blant oppdrettslaks.

Til tross for de alvorlige utfordringene disse virusene forårsaker, forstår man fremdeles ikke fullt ut hvordan de enkelte virusene beveger seg i fiskepopulasjonene våre og hvordan vi skal håndtere og begrense spredning av viruset.

Ta gjerne kontakt med PHARMAQ Analytiq dersom du ønsker mer informasjon om forskningsprosjektet.